top of page

EPC - Veel voorkomende vragen - FAQ

Is een EPC verplicht ?

Als u een wooneenheid verkoopt of verhuurt, bent u verplicht om een EPC voor te leggen. Als u een advertentie plaatst moet u ook de energiescore vermelden. Bij verkoop heb je een EPC nodig dat is opgemaakt na 1 januari 2019. 

Is een EPC hetzelfde dan een energieaudit?

Neen, een energieaudit vraagt u vrijwillig aan en wordt opgesteld door een energiedeskundige type B. Bij een audit krijgt u een vollediger advies op het gebied van energiebesparende maatregelen. Voor een audit heeft u recht op een fiscaal voordeel.

Is een EPC verplicht bij nieuwbouw?

Bij de bouw van een nieuwe woning is een Energie Prestatie Certificaat bij nieuwbouw verplicht vanaf januari 2006. U kunt dit attest gebruiken gedurende de geldigheidsduur van het attest als u uw woning wenst te verkopen of verhuren.

Moet ik het EPC overhandigen aan de koper of huurder?

Bij verkoop van een wooneenheid, wordt het EPC doorgegeven aan de nieuwe eigenaar.

Bij verhuur heeft de nieuwe huurder recht op een kopie van het EPC. Als eigenaar behoudt u het originele attest.

Hoe lang is een EPC geldig?

Een EPC blijft 10 jaar geldig. Als de woning binnen de 10 jaar opnieuw verkocht of verhuurd wordt, hebt u geen nieuw EPC nodig.

Wat als ik energiebesparende maatregelen tref ?

Als u energiebesparende maatregelen treft (bv. nieuwe verwarmingsketel of dakisolatie), kan men best een nieuw EPC laten opmaken. Door deze energiebesparende maatregelen zal de energiescore verbeteren.

Als uw EPC werd opgemaakt door Wimergie energiedeskundige en u hebt energiebesparende maatregelen getroffen, kan Wim u tegen een kleine vergoeding een nieuw EPC opmaken. De basisgegevens zijn immers nog in de software aanwezig. De energiedeskundige legt een nieuw plaatsbezoek af om de nieuwe toestand vast te stellen en bezorgt u een nieuw EPC dat opnieuw 10 jaar geldig is.

Wie betaalt het EPC ?

Het is de eigenaar (verkoper of verhuurder) die het EPC moet betalen.

Voor welke gebouwen is een EPC verplicht?

Gebouwen die verkocht worden in volle eigendom (dus niet bij onteigening, schenking, ...)

Studentenhuizen met gemeenschappelijke keuken en badkamer: 1 voor het hele gebouw

Voor een studentenkamer met een aparte keuken en een aparte badkamer moet per kamer een apart EPC opgemaakt worden.

Niet voor :

  • Onbewoonbaar verklaarde woningen
  • Onderverhuring van een woning
  • Vakantiewoningen die voor minder dan 2 maanden verhuurd worden
  • Verhuurde woningen waarvoor het huurcontract niet vernieuwd werd na 1 januari 2009
  • Niet voor nieuwbouwwoningen waarvoor reeds een EPC nieuwbouw bestaat. EPB blijft ook 10 jaar geldig.

Wat als ik geen EPC heb?

Zodra u een woning te koop of te huur aanbiedt, hebt u een EPC nodig. Bij elke advertentie moet u de energiescore en de unieke code vermelden.

Bij verkoop wordt er door de notaris een clausule opgenomen in de notariële akte. De notaris heeft meldingsplicht aan het VEA als er geen EPC beschikbaar is.

Er worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd door het VEA. Bij afwezigheid van het EPC kan het VEA u dagvaarden en een boete opleggen van 500 tot 5000 euro.

bottom of page