top of page

EPC - Wat is het ? (Verkoop en verhuur wooneenheid)

Bij energiedeskundige Wimergie (Wim Op de Beeck) kunnen particulieren, immo kantoren en notariaten terecht voor het opmaken van een EPC (Energie Prestatie Certificaat).


Sinds 1 januari 2022 is het bij verkoop verplicht om een EPC te hebben dan na 1 januari 2019 opgemaakt is. Oudere EPC's, die eventueel nog wel geldig zijn, mogen niet meer gebruikt worden en moeten vervangen worden door een nieuw EPC. 

 • Het EPC is een verplicht document dat bij verkoop en verhuur van een woning, appartement,... potentiële kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een wooneenheid.
 • Een EPC is verplicht vanaf het moment dat u een wooneenheid te koop of te huur aanbiedt.
 • Het EPC mag enkel opgemaakt worden door de energiedeskundige type A. Deze is verplicht om het inspectieprotocol van het VEA strikt op te volgen.
 • Het vernieuwde EPC is veel duidelijker dan voordien.
 • Elke wooneenheid krijgt naast de energiescore ook een label (van A+ tot F).
 • Het vernieuwde EPC bevat veel tips om de score te verbeteren.
 • Het EPC van een eengezinswoning bevat zelfs een kostenraming om de woning energiezuiniger te maken.
 • De aanbevelingen zijn een startpunt voor een energiebesparende renovatie!

Tijdens het huisbezoek van de energiedeskundige verzamelt deze alle informatie die nodig is om het EPC op te maken. De energiedeskundige maakt gebruik van visuele vaststellingen en geldige bewijsstukken.

Voor het opmaken van het EPC, mag de energiedeskundige beroep doen op een aantal documenten.

 • EPB-aangifte (transmissieformulier, EPW-formulier, …)
 • Vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten
 • Lastenboeken van de architect of aannemer
 • Goedgekeurde subsidieaanvragen die ingediend zijn bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder
 • Facturen van aannemers
 • Facturen van bouwmaterialen
 • Plannen, opgemaakt en ondertekend door een architect op schaal 1/50 of groter
 • Originele werfverslagen, opgesteld en ondertekend door de architect
 • Postinterventiedossier, opgesteld en ondertekend door de veiligheidscoördinator
 • Technische documentatie, informaties van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie
 • Offerten (van aannemer)
 • Foto’s waarop de samenstelling van een schildeel of de installatie te herkennen is (detailbeelden) en als aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is
 • Verwarmingsaudit
 • Energieadviesprocedure (EAP)
 • Aanvullende documenten voor het (ver)bouwjaar: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningsregister, notariële akte, ontvangst- of vervolledigheidsbewijs aanvraag, stedenbouwkundige vergunning
 • Luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties

Al de documenten die gebruikt worden voor het opstellen van het EPC moeten door de energiedeskundige bewaard worden gedurende de geldigheidsduur van het EPC.

bottom of page