top of page

EPC - Werkwijze

Hoe verloopt het opmaken van een EPC?

 • U contacteert energiedeskundige Wim Op de Beeck via mail of telefoon.
 • U ontvangt een overzicht van de bewijsstukken die de energiedeskundige mag gebruiken voor het opstellen van het EPC.
 • Op het afgesproken ogenblik bezoekt Wim de wooneenheid.
 • De energiedeskundige volgt voor het opmeten van de wooneenheid het inspectieprotocol dat opgelegd wordt door het VEKA.
 • Het inspectieprotocol van VEKA is heel strikt en laat geen veronderstellingen of schattingen toe. Alles moet degelijk nagemeten en gecontroleerd worden.
 • Opmerkingen bij de opmeting van de wooneenheid:
 • Zonder huisbezoek en opmeting mag er geen EPC opgemaakt worden. Het volstaat niet om aan de energiedeskundige een bouwplan te bezorgen en hem uit dit plan alle nodige informatie te laten halen.
 • Ter plaatse moet alles geverifieerd worden.
 • Bij het plaatsbezoek moet de volledige wooneenheid toegankelijk zijn.
 • De energiedeskundige moet kunnen bepalen welke ruimtes tot het “beschermd volume” behoren
 • Tot slot bekijkt de energiedeskundige ook de technische installatie (verwarming, sanitair warm water, ventilatie, zonnepanelen, zonneboiler,...)
 • Afhankelijk van de grootte en de moeilijkheidsgraad van de wooneenheid neemt dit toch wel 1 - 3 uur in beslag, soms zelfs meer.
 • Op kantoor maakt de energiedeskundige detailtekeningen en berekeningen.
 • Alle gegevens worden ingevoerd in de software van het VEKA.
 • Via de software die het VEKA ter beschikking stelt, bekomt de energiedeskundige het certificaat.
 • De factuur wordt opgestuurd aan de eigenaar, samen met een begeleidende brief.
 • Het ondertekende EPC wordt overhandigd aan de eigenaar na het betalen van de factuur.
 • Het EPC dient aanwezig te zijn vooraleer een woning of appartement te koop of te huur wordt gezet.
 • Het EPC blijft 10 jaar geldig.
 • Vanaf  1 januari 2022 moet er bij verkoop een EPC beschikbaar zijn dat is opgemaakt na 1 januari 2019!
bottom of page