top of page

Plaatsbeschrijving - Wat is het ?

Bij Wimergie, EPC+ en plaatsbeschrijving kan u terecht voor het opstellen van een plaatsbeschrijving van uw onroerend goed, gelegen in het arrondissement Turnhout.

Plaatsbeschrijving bij verhuring:

Een plaatsbeschrijving of een “staat van bevinding” is een nauwkeurige, gedetailleerde beschrijving van de staat waarin een onroerend goed zich bevindt bij het in- en uittreden van de huurder.

Sinds 18 mei 2007 is het verplicht om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken bij de aanvang van de huur (Art. 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek). De bedoeling van deze plaatsbeschrijving is om de toestand van de wooneenheid op het einde van het huurcontract te kunnen vergelijken met de toestand aan het begin van het huurcontract

Een plaatsbeschrijving moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De plaatsbeschrijving moet opgemaakt worden in aanwezigheid van alle betrokken partijen. De partijen kunnen zich wel door iemand laten vertegenwoordigen of een mandaat geven aan een deskundige (vb. Wimergie)
 • De plaatsbeschrijving wordt aan alle partijen verzonden, zoals vastgelegd in het mandaat. Ze moet door beide partijen gedateerd en ondertekend zijn.
 • De plaatsbeschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn.
 • De plaatsbeschrijving moet samen met de huurovereenkomst geregistreerd te worden. Het huurcontract moet binnen 2 maanden na afsluitdatum geregistreerd worden.

Het opmaken van een plaatsbeschrijving moet gebeuren binnen 14 dagen na de aanvang van het huurcontract (van minder dan 1 jaar) en binnen 30 dagen bij een huurcontract van meer dan 1 jaar.

De plaatsbeschrijving moet zowel door de verhuurder als door de huurder ondertekend worden.

Een plaatsbeschrijving moet voldoen aan volgende eigenschappen:

 • tegensprekelijk (huurder en verhuurder)
 • gedetailleerde beschrijving
 • gedateerd en ondertekend
 • gedocumenteerd met foto’s

Een plaatsbeschrijving omvat o.a.:

 • beschrijving van exterieur
 • beschrijving van interieur
 • elektriciteit
 • verwarmingsinstallatie - verkoeling
 • sanitair
 • toestellen
 • vloeren
 • muren
 • plafonds
 • deuren en ramen (open – sluiten – glas)
 • meterstanden (o.a. gas, elektriciteit, water,…)

Wat met schade?

De plaatsbeschrijving is van essentieel belang bij het afsluiten van een huurovereenkomst. Het is de enige manier om na te gaan voor welke beschadigingen een huurder verantwoordelijk is en waarvoor hij de verhuurder ook moet vergoeden.

Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder verondersteld het gehuurde goed te hebben ontvangen in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst. De huurder is dus niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, behalve wanneer de verhuurder kan bewijzen dat de schade werd veroorzaakt door de huurder of een familielid van de huurder.

Als er een gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt moet de huurder het onroerend goed teruggeven in dezelfde staat dan waarin het zich bevond volgens de plaatsbeschrijving, behalve bij schade ten gevolge van ouderdom of overmacht of door normale gebruik van het gehuurde goed.

bottom of page