top of page

Plaatsbeschrijving - Werkwijze

Bestelling van de plaatsbeschrijving

 • U kan een plaatsbeschrijving bestellen via mail (wimergie@gmail.com) of via GSM (0472/838100)
 • Na het uitwisselen van de nodige gegevens, wordt een mandaat opgesteld.
 • Zowel huurder als verhuurder dienen dit mandaat te ondertekenen.
 • Het mandaat omvat o.a. een eventuele volmacht aan hun vertegenwoordiger en het te betalen bedrag.
 • Er wordt een dag en tijdstip afgesproken.

De dag van het plaatsbezoek

 • Wimergie (Wim Op de Beeck) komt ter plaatse om de gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken.
 • U dient er rekening mee te houden dat het opmaken van een plaatsbeschrijving 2 tot 4 uur kan duren, afhankelijk van de grootte van de wooneenheid.
 • U dient ervoor te zorgen dat Wim Op de Beeck toegang heeft tot alle ruimten die tot de wooneenheid behoren. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan kelderberging, garage,… .

De plaatsbeschrijving zelf

 • Er wordt een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt via een iPad.
 • Via de app wordt een gedetailleerd verslag opgemaakt met tekst en foto’s.
 • Deze plaatsbeschrijving wordt via mail naar de beide partijen gestuurd.

Na het plaatsbezoek

 • Tot 14 dagen na de verzenddatum kunnen beide partijen hun opmerkingen aan de deskundige laten weten, via een aangetekend schrijven. Deze opmerkingen worden opgenomen als een addendum.
 • Het officiële document wordt pas bezorgd aan beide partijen wanneer het factuur voldaan is.
 • De officiële documenten zoals het huurcontract, de plaatsbeschrijving en het addendum worden door de verhuurder ter registratie aangeboden.
 • De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in 3-voud (1 exemplaar voor de registratie, 1 voor de verhuurder en 1 voor de huurder).
 • Deze 3 exemplaren moeten door alle partijen ondertekend worden.
 • Extra exemplaren kunnen steeds tegen extra vergoeding (5 euro/stuk) bekomen worden.

Ik zorg voor een snelle en perfecte service waardoor u alle nodige documenten op tijd kan laten registreren! Eventueel zorg ik ook voor het registreren van de plaatsbeschrijving. 

bottom of page